Z wielkim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci mojej kochanej Pani Profesor
Jadwigi Kaliszewskiej, wybitnej skrzypaczki, pedagog oraz bardzo bliskiej
mi i ważnej osoby w moim życiu...